Anmäl dig här!

2 maj 2023 18:00-20:00

Välkommen att delta på ICF Sveriges fortbildning

Denna fortbildning är för dig som arbetar som coach och/eller ledare samt för dig som i olika situationer tillämpar det coachande förhållningssättet. Under kvällen kommer du få tillfälle att stanna upp och reflektera över din egen etiska sårbarhet i mötet med andra personer, oavsett om du möter dem i rollen som coach eller som chef/ledare.

Utgångspunkten för kvällen är att deltagarna får möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter kring etisk sårbarhet. Det kommer finnas utrymme att dela erfarenheter och lärande av och med varandra. 

Du kommer få med med dig tips och idéer från andra samt utveckla ditt egna etiska förhållningssätt.  

Du kan med fördel ladda ner ICF:s Etiska riktlinjer här!

Anmäl dig här!

Vi träffas Online

Länk till Zoommötet erhåller du i det bekräftelsemejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

Talare och Moderatorer

Ann Kellheim
ICF Sveriges Etiska Kommitté

Ann innehar en MCC certifiering från ICF och jobbar som coachande handledare, utbildare samt coachar och handleder chefer, ledare och medarbetare. Ann har skrivit 2 böcker: Coachande Handledning - en metodbok för ledarutveckling och professionellt arbete och Hitta Ditt Sanna Jag.  
Ann ingår i ICF Sveriges Etiska Kommitté,

Läs mer

Christina Kans Rehnberg
ICF Sveriges Etiska Kommitté

Christina innehar en ACC certifiering från ICF och jobbar som coach och jurist. Christina har en bred erfarenhet av förhandling, rådgivning och utbildning i arbetslivsfrågor. 
Christina ingår i ICF Sveriges Etiska Kommitté

Läs mer

Ulrika Antonsson
ICF Sveriges Etiska Kommitté

Ulrika innehar en PCC certifiering från ICF och jobbar bland annat som projektledare inom kommunikation vid verksamhets- och organisationsförändringar. 
Ulrika ingår i ICF Sveriges Etiska Kommitté 

Läs mer

Ulrika Eklund
Moderator

Ulrikas innehar en ACC certifiering och ingår i ICF Sveriges Fortbildningsgrupp som är den enhet inom ICF Sverige som anordnar denna typ av aktiviteter.  Ulrika jobbar som konsult, coach och utbildare med mångårig nationell och internationell erfarenhet


Läs mer

Emilie Sandqvist
Co-Moderator

Emilie Sandqvist ACC certifierad coach och ingår i ICF Sveriges Fortbildningsgrupp som är den enhet inom ICF Sverige som anordnar denna typ av aktiviteter.
Emilie jobbar som coach med grupper och individer, utbildning och verksamhetsutveckling samt har en lång och djup erfarenhet inom HR i stora internationella organisationer.   

Läs mer

Fortbildningen ger följande CCE poäng

2.0 - Core Competence Units (CC) - Ethics training

CCE poäng är till för dig som är ICF certifierad coach och används i samband med förnyelse av din certifiering, vart 3e år.  
CCE poängen skickas till den mailadress du anger när du anmäler dig och notera att du behöver delta under hela fortbildningen för att erhålla CCE poängen.

Anmäl dig här!

Arrangeras av